Medlemmarna i styrelsen

Ledarmöter

styrelsen@kumlakampsport.se

 

Magnus Axelsson

Ordförande

Emma Skoglund

Vice ordförande

Kent Marksjö

Kassör

Linda Sedebro-Lassar

Sekreterare

Jukka Kortesmäki

Roger Berger

Mikael Halling

Medlemmarna i styrelsen

Suppleanter

Fredrik Andersson

Jens Söderkvist

Cristoffer Bergö

Sisu-ansvarig

Elina Valter

Tävlingsansvarig

Medlemmarna i styrelsen

Valberedningen

Johanna Mårtensson

Andreas Lundmark

Pierre-Jean Albaret