SÄSONGSAVSLUTNING KARATE

Ja, detta Corona-år har gjort det svårt för oss att samlas men… Vi avslutade starkt med ett läger för både stora och små.
Mina tankar kring lägret 5 juni, med ett 15-tal deltagare, vuxna och barn i vår fina dojo.
Det märks att teknikträningen under året blivit lidande men deltagarna jobbade på och kom snabbt tillbaka. Största intrycket fick jag av barnen, ”-Vilken kämpaglöd”. Att de orka, då vi körde på med 3 pass om 1,5 timme samt att värmen utifrån denna strålande sommardag gjorde sig påmind.
Lägret avslutades med att klubben bjöd på mat till samtliga deltagare och vi fick chansen att summera säsongen och lägga fram idéer för kommande säsong.
Härmed tar karaten sommarlov.

Väl mött i höst
Sensei Jukka

Fortsatta Covid restriktioner

Tyvärr kan vi inte som vi hoppats utöka träningstillfällen i lokalen pga rådande covid-19 situation. Vi fortsätter erbjuda såväl karate- som jujutsubarn och ungdomar att träna en gång per vecka på bokade pass! Väl mött med en förhoppning om lättnader snarast! Styrelsen genom Lasse!

Dagordning till årsmötet 2021

Årsmöte Kumla kampsportförening 2021

Plats: Digitalt

Datum: 2021-03-23

Tid: 18.30

 1. Årsmötet öppnas.
 2. Val av ordförande för mötet.
  Beslut:
 3. Val av sekreterare för mötet.
  Beslut:
 4. Val av justerare.
  Beslut:
 5. Fastställande av röstlängd
  Beslut:
 6. Godkännande av dagordning.
  Beslut:
 7. Godkännande av kallelsen till årsmötet.
  Beslut:
 8. a. Verksamhetsberättelsen presenteras för alla sektioner.
  Beslut:
 9. a. Presentation av Kassarapport 2020 b. Revisionsberättelse.
  c. Ansvarsfrihet för avgående styrelse.
  Beslut:
 10. Ändring av stadgan ang medlemsavgiften.

Förslag att medlemsavgiften sätts till 100kr/person
Beslut:

       11. Träningsavgiften.
               Förslag: hålls oförändrad.
               Beslut:

Val av kommande styrelse:

 1. Val:
 2. Val av ordförande på två år. Tur att avgå Fredrik Andersson
  Förslag: sittande

Beslut:

 • Val på ledamöter 2st. Tur att avgå Christer Thunell, Roger Berger.
  Förslag: omval.
  Beslut:
 • Val på ledamöter 1st på ett år fyllnadsval. Avgående Kent Marksjö
  Förslag George Stenkvist, Jens Söderkvist, Patrik Mäkelä
  Beslut:
 • Val på 4 suppleanter. Tur att avgå Åke Algotsson, Håkan Malmberg, Andre Sundkvist.
  Förslag: omval på ovannämnda och Jens Söderkvist eller Patrik Mäkelä eller George Stenkvist
  Beslut:
 • Val av revisor på 1 år. Tur att avgå Håkan Broman
  Förslag omval.
  Beslut:

 • Mötet avslutas.

Justeras:

…………………………………………………………………..              …………………………………………………………………

Årsmöte 2021

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE

Tisdag 23:e MARS  kl. 18.30

PLATS FÖR MÖTE:

          Skolvägen 2a ingång där det står finrummet.

Mötet kommer hållas digitalt via teams:

länk kommer att skickas ut.
OBS! Vill du vara medverka på årsmötet så skicka ert namn och skriv jag vill kentmarksjo@outlook.com

Rösträtt vid årsmötet har medlemmar som betalt sin avgift samt fyllt 15 år.

Styrelsen söker medlemmar som är intresserade av att åta sig uppdrag i styrelsen är du intresserad vänligen meddela styrelsen detta snarast.

Eventuella motioner och intresseanmälan för styrelseuppdrag skall vara nuvarande styrelse tillhanda senast 11e mars 2021
direktkontakt med ordförande Fredrik Andersson eller skickat till mail@kumlakampsport.se

Hjärtligt välkomna  // Styrelsen