Avgifter

Vad betalar man…

Medlem- och träningsavgift

Avgifterna är uppdelade i två delar.
– Medlemsavgift
– Träningsavgift

Medlemsavgiften är 100kr per person och detta betalar du EN gång per år. Medlemsavgiften täcker försäkringar etc.

Träningsavgiften är för att få träna. Det är olika priser för ungdommar och vuxna. Det finns även familjepaket med ett anpassat pris.
Träningsavgiften betalar man per termin.

När ni betalar, dela upp det i TVÅ betalningar. En för medlemsavgift, och en för träningsavgiften.

 

   

Avgifter

Vuxna (från 18år) – 1000kr/termin
Ungdom (14-17år) – 800kr/termin
Barn (7-13år) – 600kr/termin
Parabud (oavsett ålder) – 600kr/termin
Familj – 1900kr/termin

Så hur betalar man då?
Vi använder oss av PlusGiro för betalning. Märk med namn och personnummer

PlusGiro: 565144-3

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.