Dagordning till årsmötet 2021

Årsmöte Kumla kampsportförening 2021

Plats: Digitalt

Datum: 2021-03-23

Tid: 18.30

 1. Årsmötet öppnas.
 2. Val av ordförande för mötet.
  Beslut:
 3. Val av sekreterare för mötet.
  Beslut:
 4. Val av justerare.
  Beslut:
 5. Fastställande av röstlängd
  Beslut:
 6. Godkännande av dagordning.
  Beslut:
 7. Godkännande av kallelsen till årsmötet.
  Beslut:
 8. a. Verksamhetsberättelsen presenteras för alla sektioner.
  Beslut:
 9. a. Presentation av Kassarapport 2020 b. Revisionsberättelse.
  c. Ansvarsfrihet för avgående styrelse.
  Beslut:
 10. Ändring av stadgan ang medlemsavgiften.

Förslag att medlemsavgiften sätts till 100kr/person
Beslut:

       11. Träningsavgiften.
               Förslag: hålls oförändrad.
               Beslut:

Val av kommande styrelse:

 1. Val:
 2. Val av ordförande på två år. Tur att avgå Fredrik Andersson
  Förslag: sittande

Beslut:

 • Val på ledamöter 2st. Tur att avgå Christer Thunell, Roger Berger.
  Förslag: omval.
  Beslut:
 • Val på ledamöter 1st på ett år fyllnadsval. Avgående Kent Marksjö
  Förslag George Stenkvist, Jens Söderkvist, Patrik Mäkelä
  Beslut:
 • Val på 4 suppleanter. Tur att avgå Åke Algotsson, Håkan Malmberg, Andre Sundkvist.
  Förslag: omval på ovannämnda och Jens Söderkvist eller Patrik Mäkelä eller George Stenkvist
  Beslut:
 • Val av revisor på 1 år. Tur att avgå Håkan Broman
  Förslag omval.
  Beslut:

 • Mötet avslutas.

Justeras:

…………………………………………………………………..              …………………………………………………………………

Årsmöte 2021

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE

Tisdag 23:e MARS  kl. 18.30

PLATS FÖR MÖTE:

          Skolvägen 2a ingång där det står finrummet.

Mötet kommer hållas digitalt via teams:

länk kommer att skickas ut.
OBS! Vill du vara medverka på årsmötet så skicka ert namn och skriv jag vill kentmarksjo@outlook.com

Rösträtt vid årsmötet har medlemmar som betalt sin avgift samt fyllt 15 år.

Styrelsen söker medlemmar som är intresserade av att åta sig uppdrag i styrelsen är du intresserad vänligen meddela styrelsen detta snarast.

Eventuella motioner och intresseanmälan för styrelseuppdrag skall vara nuvarande styrelse tillhanda senast 11e mars 2021
direktkontakt med ordförande Fredrik Andersson eller skickat till mail@kumlakampsport.se

Hjärtligt välkomna  // Styrelsen

Många frågor.

Hej här kommer lite information, just nu så har vi öppnat upp reducerad träning för barn och unga födda 2005 och senare (se träningstider och priser). För tillfället så kan vi inte ta emot några nya elever och ber er hålla utkik på hemsidan om läget förändras.

Våra instruktörer och hjälpinstruktörer har börjat träna inomhus igen. Detta sker i mindre grupper på speciellt bokade pass. Detta gör vi för att kunna vara på topp när allt öppnar upp igen som vanligt.

Har ni några frågor vänligen kontakta Kent Marksjö på mail
kentmarksjo@gmail.com

Träning inomhus.

Då träningen startar inomhus för barn och ungdomar så utgår träningen utomhus. Se tiderna I träningstider och glöm inte att boka på er i timecenter . Det finns en länk dit. Mvh Kent