Ersättningar och försäkringar

Bidrag och ersättningar

Ansökan för ”Extra resekostnader vid tävling/läger” samt ”Bidrag till startavgifter”
För höstterminen skall det vara inlämnade till kassören senast 31 Dec.
För vårterminen skall det vara inlämnade till kassören senast 30 Juni.

Bidrag till startavgift.
(Skall lämnas till kassören innan terminens slut)

För medlemmar i Kumla kampsportförening så utgår det ett tävlingsbidrag till som mest 4 st tävlingar per år, bidragets max storlek per tillfälle är 250 kr men får samtidigt inte vara högre än den faktiska startavgiften.

(Obs! man kan inte samla alla bidragen till en tävling)
Ladda ner/skriv ut Ersättning startavgift

Ansökningarna lämnas sedan till föreningens kassör eller i brevlådan i köket.

Sedan kan man alltid ansöka till föreningen om ett bidrag/ersättning till något speciellt, men glöm inte att vara ute i god tid så styrelsen kan fatta beslut i frågan.


Försäkring

Alla medlemmar i Svenska Budo & Kampsportsförbundet och dess klubbar skyddas av en förmånlig försäkring hos Folksam vid deras idrottsutövning.

Hur gör jag om jag skadas?

Ring till Folksams skadeanmälningstelefon på 0771-960960 och berätta vad som hänt, vilken klubb du tillhör och vilken idrott du tränar.

Vilka täcks av försäkringen?

Skyddet gäller alla medlemmar när de tränar och tävlar, även tränare, domare, styrelseledamöter och alla andra som arbetar för klubben, distriktet, underförbundet eller förbundet. Dessutom gäller skyddet för alla resor till och från uppdrag, träning och tävling.

Skyddet gäller också icke-medlemmar vid prova på-verksamhet och liknande som arrangeras av klubbar i förbundet.

Gäller försäkringen utomlands?

Försäkringen via förbundet gäller just för aktiviteter/resor som sker i regi av förbund, distriktsförbund eller förening och inte privata resor/aktiviteter.

Försäkringen gäller upp till max 45 dagars utlandsvistelse. OBS: Utlandsresa måste anmälas i förväg för att försäkringen ska gälla. Det görs på vår hemsida. Se här:
Anmälan om utlandsresa

Vad täcker försäkringen?

Alla typer av kroppsliga skador som uppkommer på grund av plötslig påverkan utifrån under förbundsaktiviteter eller resor till och från dessa aktiviteter.

Vad heter försäkringen?

K 62910

Om vi blir fler eller färre än vi betalat för?

Alla som är medlemmar i en förening som betalat sin medlemsavgift till förbundet täcks av försäkringen. Förbundet kräver bara redovisning av medlemsantal en gång om året, i samband med betalandet av medlemsavgiften, och hur det sedan skiftar under året har ingen betydelse för försäkringen. Det är klubben som är försäkrad för alla sina medlemmars räkning.

Folksams information

Försäkringsbolaget Folksams information om SB&K:s försäkring finns här:

Folksam om SB&K:s försäkring 

________________________________________________________________________