Dagordning till årsmötet 2021

Årsmöte Kumla kampsportförening 2021

Plats: Digitalt

Datum: 2021-03-23

Tid: 18.30

 1. Årsmötet öppnas.
 2. Val av ordförande för mötet.
  Beslut:
 3. Val av sekreterare för mötet.
  Beslut:
 4. Val av justerare.
  Beslut:
 5. Fastställande av röstlängd
  Beslut:
 6. Godkännande av dagordning.
  Beslut:
 7. Godkännande av kallelsen till årsmötet.
  Beslut:
 8. a. Verksamhetsberättelsen presenteras för alla sektioner.
  Beslut:
 9. a. Presentation av Kassarapport 2020 b. Revisionsberättelse.
  c. Ansvarsfrihet för avgående styrelse.
  Beslut:
 10. Ändring av stadgan ang medlemsavgiften.

Förslag att medlemsavgiften sätts till 100kr/person
Beslut:

       11. Träningsavgiften.
               Förslag: hålls oförändrad.
               Beslut:

Val av kommande styrelse:

 1. Val:
 2. Val av ordförande på två år. Tur att avgå Fredrik Andersson
  Förslag: sittande

Beslut:

 • Val på ledamöter 2st. Tur att avgå Christer Thunell, Roger Berger.
  Förslag: omval.
  Beslut:
 • Val på ledamöter 1st på ett år fyllnadsval. Avgående Kent Marksjö
  Förslag George Stenkvist, Jens Söderkvist, Patrik Mäkelä
  Beslut:
 • Val på 4 suppleanter. Tur att avgå Åke Algotsson, Håkan Malmberg, Andre Sundkvist.
  Förslag: omval på ovannämnda och Jens Söderkvist eller Patrik Mäkelä eller George Stenkvist
  Beslut:
 • Val av revisor på 1 år. Tur att avgå Håkan Broman
  Förslag omval.
  Beslut:

 • Mötet avslutas.

Justeras:

…………………………………………………………………..              …………………………………………………………………