Årsmöte 2021

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE

Tisdag 23:e MARS  kl. 18.30

PLATS FÖR MÖTE:

          Skolvägen 2a ingång där det står finrummet.

Mötet kommer hållas digitalt via teams:

länk kommer att skickas ut.
OBS! Vill du vara medverka på årsmötet så skicka ert namn och skriv jag vill kentmarksjo@outlook.com

Rösträtt vid årsmötet har medlemmar som betalt sin avgift samt fyllt 15 år.

Styrelsen söker medlemmar som är intresserade av att åta sig uppdrag i styrelsen är du intresserad vänligen meddela styrelsen detta snarast.

Eventuella motioner och intresseanmälan för styrelseuppdrag skall vara nuvarande styrelse tillhanda senast 11e mars 2021
direktkontakt med ordförande Fredrik Andersson eller skickat till mail@kumlakampsport.se

Hjärtligt välkomna  // Styrelsen