Uppstart för Ju jutsu och Karate barn födda 2005 och senare med start 8 feb.

Vi har förhoppning att starta upp för karaten den 8 februari och ju jutsun 11 februari träningen igen inomhus i våra lokaler, detta kommer att ske med begränsade träningstider och begränsat antal upp till 25 elever per grupp. Tanken är att vi kommer att erbjuda till början ett pass i veckan per grupp till början. Vi hänvisar till schemat på hemsidan om träningstider.

Vi har skaffat ett temporärt boknings system för kunna boka in sig på de träningstillfällen vi har för våra barn.
OBS! det går bara att boka på sig på ett pass 48 timmar innan.
Följ länken som kommer här till boknings systemet: www.timecenter.se/kumlakampsportsforening

OBS! Vi kommer inte kunna ta in några nya elever under vårterminen.

Vid upptäckt smitta på någon av träningarna så försätts samtliga i karantän tills man uppvisar ett negativt svar. Vid frågor kontakta mig Kent på 0709100844.

Fortsätt håll koll på vår hemsida och håll er uppdaterade där.
Med vänlig hälsning, Kent och Lasse