Förlängd ansökningstid

Styrelsen har beslutat att förlänga ansökningstiden för möjlighet till bidrag för resekostnader vid tävling och lägerverksamhet under vårterminen, 2017 samt återbetalning av startavgifter vid tävlingar i klubbens namn under samma tid.
Ansökningshandlingar finns under menyfliken ERSÄTTNINGAR OCH FÖRSÄKRINGAR

OBS ! Dessa skall vara inlämnade till kassören senast 31 Augusti 2017.

Vi kan även glädjande berätta att vi har fått fina rabatter vid köp av kampsportutrustning (gi’er, skydd medmera)
Koderna är enbart för medlemmar och finns därför att få i klubblokalen där mer information även finns, men länkar till nätbutikerna finns här på våran hemsida.

BUDCONSEPTS.SE ger oss 20%

 

 REBELZ.SE ger oss 15%

 

Vi ses nästa vecka !
Osu !