Kallelse till årsmöte 2020

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE LÖRDAG 21:e MARS  kl. 12.00

PLATS FÖR MÖTE:

          Köpmangatan 25 A             mitt emot klubblokalen


 

Rösträtt vid årsmötet har medlemmar som betalt sin avgift samt fyllt 15 år.

Styrelsen söker medlemmar som är intresserade av att åta sig uppdrag i styrelsen

Eventuella motioner och intresseanmälan för styrelseuppdrag skall vara nuvarande styrelse tillhanda senast 7e mars 2020
använd gärna brevlådan i köket, direktkontakt med ordförande Kent Marksjö eller skickat till mail@kumlakampsport.se

 

Hjärtligt välkomna  // Styrelsen