Städning

Med över 140 medlemmar i föreningen har städningen senaste tiden blivit lidande och därför behöver vi hjälp från föräldrar med detta, Det finns från NU en lista på anslagstavlan samt i köket där 4-5 barnmedlemmar per vecka tilldelats städning. Föräldrarna till dessa får kontakta varandra för att planera städningen och när den skall utföras.
Träningstider då detta EJ kan ske finns på hemsidan.
www.kumlakampsport.se
Det finns även en punktlista i städrummet med de uppgifter som behöver genomföras vid en städning.