Kallelse

Kl  18.20  Torsdag 14 mars hålls ett kort föräldramöte i köket i våran träningslokal med anledning av ett kommande event.