KALLELSE TILL ÅRSMÖTE TORSDAG 28:e MARS  kl. 17.30

KUMLA KAMPSPORTFÖRENING

PLATS FÖR MÖTE:
Beroende på antalet eventuella deltagare, fattas beslut vart mötet hålls senare.

 

 

Rösträtt vid årsmötet har medlemmar som betalt sin avgift samt fyllt 15 år.
Eventuella motioner skall vara nuvarande styrelse tillhanda senast 14 mars 2019, använd gärna brevlådan i köket eller skicka till mail@kumlakampsport.se

Hjärtligt välkomna  // Styrelsen