KALLELSE TILL ÅRSMÖTE TORSDAG 28:e MARS  kl. 17.30

KUMLA KAMPSPORTFÖRENING

PLATS FÖR MÖTE:
Rakt över gatan i socialdemokraternas lokal

 

 

Rösträtt vid årsmötet har medlemmar som betalt sin avgift samt fyllt 15 år.
Eventuella motioner skall vara nuvarande styrelse tillhanda senast 14 mars 2019, använd gärna brevlådan i köket eller skicka till mail@kumlakampsport.se

Hjärtligt välkomna  // Styrelsen