Information om extraträning och gradering

Hej alla medlemmarar!

På lördag 11:00-12:00 är det extraträning inför graderingen som kommer att äga rum söndagen 13/12. Alla barn är välkomna, även de som inte ska gradera. 

Alltså:
*Lördag 28/11: Extraträning inför gradering

*Söndag 13/12: Gradering. De barn som jag (Flisby) har pratat med kommer att delta på detta. 

OSU!

/Flisby

boxer-154200__180