Intagningsstopp

På söndag 16 september är det sista dagen att anmäla sig till våra kurser. Därefter är det intagningsstopp på samtliga grupper med undantag parajudo och vuxengruppen. nästa nybörjarstarter sker efter jul uppehållet välkomna.

 

Lovledigheter.

Barnen har ingen träning under nedanstående lov. Vi följer Kumla Kommuns skolor.

Sportlovet v 8.                                              Jullovet.                                                          Påsklovet.                                                    Sommarlovet v 25-33.

 

 

Sammanfattning av Årsmötet

Ny ordförande i föreningen vi hälsar Thomas Andersson välkommen.

Styrelsens sammansättning lyder:

Johan Varnander sekreterare
Maria Rydén kassör
Kent Palmqvist ledamot
Roger Berger ledamot
Linda Öberg ledamot
Lars Bohlinder ledamot
Anders Mildh suppleant
Håkan Persson suppleant

Välkomna nya styrelsen